از کارگزاران فعال در مازندران حمایت می شود

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از حمایت همه جانبه از کارگزاران فعال و پویا در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی 22شهرستان استان مازندران خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: از کارگزارانی که در امر خرید کودهای موردنیاز منطقه خود دارای عزم جدی هستند و لیست های مرتبط را به موقع به شرکت تحویل داده و هم چنین در عقد قراردادها و پرداخت به موقع مطالبات مربوط به تامین اجتماعی بیمه پای کار هستند و فاقد گزارشی از دستگاههای نظارت هستند از نظر ما فعال و پاکدست محسوب شده و با جدیت کامل از آنها حمایت خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید