خرید بیمه نامه بذر

به گزارش رابط روابط عمومی   مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

یک فقره بیمه نامه خرید 60000 کیلوگرم بذر گلرنگ از شرکت آکودار امارات توسط شرکت بیمه سامان صادر گردید که محموله فوق در کیسه های 30 کیلویی بر روی پالت وارد بندر عباس خواهد شد .                                                                                

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید