بازدید و نظارت نمایندگان اعزامی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از کارگزاریهای جنوب استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی و نظارت بر عملکرد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس نمایندگانی در این خصوص در محل شهر های جنوب استان اعزام و هم اکنون در حال بررسی و پیگیری استاندارهای لازم در رابطه با شرایط مکانی و عملکرد کارگزاری ها و نمونه برداری از کود های موجود در انبار کارگزاران می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید