روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی هرمزگان:

گزارش تصویری از جلسه بازگشایی پاکات مناقصه

گزارش تصویری از جلسه بازگشایی پاکات مناقصه مربوط به تخلیه، کیسه گیری و بارگیری و مناقصه حمل و نقل 250 هزار تن انواع کودهای شیمیایی از مبدا بندرعباس با حضور آقایان علی اصغر سلیمی دبیر محترم کمیسیون معاملات ، آقای رسول فلاح مدیریت محترم حراست و آقای هرمزی مدیریت محترم توزيع، حمل و نگهداری، سیروس امیری نماینده محترم بازرسی استان و مدیر شركت خدمات حمايتی كشاورزی هرمزگان مهندس سيدحسن حسينی و نمایندگان محترم پیمانکاران در دفتر این مدیریت در مورخه 95/4/28 برگزار گردید و نتیجه برنده مناقصه از طریق کمیسیون معاملات بطور رسمی اعلام میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید