تأمین و تدارک 40 هزار کیسه خالی جهت انجام عملیات کیسه گیری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

با توجه به عملیات کیسه گیری کود اوره بصورت فله در انبار برخی از کارگزاری های استان قزوین و نیاز فوری به تهیه کیسه، تأمین و تدارک 40 هزار کیسه خالی از استان زنجان جهت انجام عملیات صورت پذیرفت.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید