به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی آذربايجان غربی:

برگزاری گارگاه آموزشی در اروميه

.

          در اجرای بخشنامه شماره 5569/95/55-23/3/95 مدیریت محترم طرح و برنامه در خصوص برگزاری کارگاه اموزشی در زمینه بازاریابی، روش مصرف کودهای ریز مغذی گوگرد دار و آشنائی با ارقام جدید بذور دانه های روغنی یک دوه کارگاه آموزشی یکروزه در خصوص موارد فوق الذکر در مورخ 95/4/23 در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار گردید.

برنامه کارگاه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی برگزار و سپس مدیریت محترم شرکت ضمن خیر مقدم به مدعوین هدف از برگزاری کارگاه را بیان نمودند و اظهار داشتند که کارگزاران بایستی بازوان توانمندی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت نیل به اهداف تعیین شده باشند.

راس ساعت 8:30 آقای دکتر لورنس انویه مطالبی در خصوص بازاریابی، جایگاه جهانی بازاریابی و همچنین بازاریابی کشاورزی هم شامل محصول و هم نهاده بطور همزمان می باشد که بالطبع در قیمت تمام شده آن تاثیر بسزائی دارد. همچنین در خصوص قیمت سایه ای یا واقعی اعلام نمودند که منظور از واژه مذکور این نیست که محصول به چه قیمتی برای ما تمام می شود بلکه سایر عوامل تولید هستند که قیمت کود را مشخص می نمایند.

ساعت 10 کلاس به اتمام رسید و پذیرایی مختصری کلاس بعدی در ساعت 10:30 توسط آقای دکتر عزیز مجیدی در خصوص روش مصرف کودهای ریز مغذی، گوگرددار شروع شد نامبرده ضمن تعریف عناصر کم مصرف و پر مصرف در خاک برای گیاه و میزان مصرف هر کدام از آنها را برای گیاه مشخص نمودند همچنین اظهار نمودند که عناصر ضروری سه مشخصه بایستی داشته باشند:

1- نقش مستقیم داشته باشند.   2- جایگزین نداشته باشند.  3- نقش فیزیولوژیکی مشخص داخل گیاه داشته باشد.

روشهای مصرف کود: 1- پخش مستقیم  2- روش نواری   3- روش سرک  4- روش محلول پاشی   5- روش بذرمال کردن

همچنین در مورد گوگرد اعلام نمودند که جزء عناصر پر مصرف طبقه بندی می شود و جزء عناصر ثانویه از نظر اهمیت می باشد.

گوگرد برای گیاه به دو نوع تامین می شود: 1- عنصر ثانویه همراه کودهای دیگر مثل سولفات پتاسیم و روی و مس 2- گوگرد عنصری که بصورت S می باشد و غیر قابل جذب توسط گیاه می باشد مناسبترین نوع کاهش PH خاک برای محصولات باغی می باشد که بصورت چاکلوب در قسمت سایه درختان انجام می گیرد. راس ساعت 11 کلاس مذکور با ذکر صلوات به اتمام رسید.

در ساعت 11:30 کلاس آشنایی با ارقام دانه های روغنی توسط آقای دکتر عبدالله حسن زاده شروع گردید. ابتدا مطالبی در خصوص میزان مصرف روغن در ایران بصورت سرانه که 17 کیلوگرم برای هر نفر می باشد و در کشورهای پیشرفته 13 کیلوگرم می باشد و اعلام نمودند که حدود 90% روغن استحصالی از دانه های روغنی بدست می آید. بیشترین روغن از سویا ، کلزا بدست می آید که کشت کلزا در جهان حدود یک میلیون هکتار می باشد و در رتبه سوم قرار دارد. نامبرده به انواع ارقام قابل کشت در استان و مشخصات فنی و زراعی هر یک از آنها بطور کامل و بسیط توضیحاتی بیان نمودند. جلسه مذکور راس ساعت 14 به اتمام رسید.

در پایان جلسه آقای مهندس قربانی مسئول بازرگانی مدیریت توضیحاتی در خصوص باشگاه کشاورزی و نحوه خدمات رسانی به کشاورزان و نقش کارگزاران در این مهم به تفصیل بیان نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید