دوره آموزشی مرکبات در استان مازندران

دوره آموزشی مرکبات در استان مازندران و به میزبانی شهرستان نوشهر و با حضور کارشناسان موضوعی مرتبط و همچنین کشاورزان باغدار بهره بردار بر گزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دوره آموزشی تکنیک های نوین باغداری و همچنین روش های نوین پیوند سر شاخه ای مرکبات به حاضرین در دوره آموزشی داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید