تشکیل جلسه داخلی مدیریت و معاونین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

 

طبق روال جلسه داخلی مدیریت و معاونین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی صبح امروز مورخ 15/12/1397 با حضور معاونین و مسئول حراست مرکز در دفتر آقای مهندس سلیمی مدیر مرکز  تشکیل شد.

در این جلسه ضمن بررسی امور جاری و اقدامات انجام شده، هماهنگی و بر نامه ریزی جهت شیفت تعطیلات ایام نوروز نیز صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید