ارسال گزارش خبری انبارگردانی اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

در مورخه 13/12/1397 اعضای محترم کمیته انبارگردانی ستاد مرکزی با همکاری کارکنان شعبه لرستان عملیات انبارگردانی انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان را آغاز نمودند .

در ادامه پس از بازرسی از کلیه انبارهای کود شیمیایی و بذور شرکت (انواع نهاده های کشاورزی ) ، اعضای کمیته انبارگردانی ستاد مرکزی با اعلام رضایت از عملکرد انبارگردانی شعبه لرستان ، به فعالیت خود در استان خاتمه دادند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید