کشف کارخانجات غیر مجاز کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با پیگیری ستادهای پایش استانهای البرز وقم تاکنون 4 کارخانه تولید کود شیمیائی غیر مجاز کشف و به دستور مقامات قضایی محل تولید پلمپ گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید