گزارش بازدید کارگروه حسابرسی بازرسی از عملیات کیسه گیری انواع کودهای شمیمایی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

در تاریخ 14/12/97 جناب آقای میرجانی معاونت محترم حسابرسی و بازرسی  از عملیات کیسه گیری انواع کودهای شیمیایی واقع در اسکله شهید رجایی – بندرعباس بازدید به عمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید