دوره آموزشی توجیهی باشگاه کشاورزان و دانه های روغنی در سمنان

روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی سمنان، گزارش داد:

 دوره آموزشی توجیهی باشگاه کشاورزان و دانه های روغنی در تاریخ 95/4/30 با حضور کارگزاران و کشاورزان پیشرو بخش کشاورزی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تشکیل جلسه گردید که آقای مهندس افضلی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان سمنان ضمن خوش آمدگویی ، نسبت به مسائل مرتبط با باشگاه کشاورزان و اثربخشی این باشگاه سخنرانی نمودند و سپس کارشناسان مرتبط با کود و بذر و مالی ، نسبت به بیان دیدگاهها و نظرات و مسائل فنی و بازرگانی مرتبط با کود و بذر و دانه های روغنی سخنرانی نمودند و در پایان با پاسخگویی به سؤالات حضار ، جلسه خاتمه یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید