بازدید گروه پایش ازمدیریت جیرفت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

بازرسان پایش ستادی باهمکاری گروه پایش مدیریت  جیرفت جهت بازرسی به کارگزاری ها مراجعه نمودند ومشکلات را بررسی وراهکارهای مورد لزوم را تاکید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید