179 سبد کودی 23 شرکت تولید کننده در چارچوب تفاهم نامه به کلیه کارگزاری ها ی کود در سطح استان گلستان اطلاع رسانی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  با بیان این که این تفاهم نامه مکانیزمی برای کنترل کیفی کودهای تولید داخل پیش بینی شده که شرکت های تولید کننده فقط در صورت دریافت تأییدیه صلاحیت و کیفیت امکان تولید و فروش کود را خواهند داشت  و بخش دولتی تصدی گری خود را در زمینه توزیع به بخش خصوصی و اگذار خواهد کرد. و این روند تحت نظارت  کمیته  پایش  سازمان جهاد کشاورزری  مدیریت می شوند.

 هزار جریبی، بهبود عملکرد زنجیره تولید‌، توزیع ، توسعه بازار و بازریابی از دیگر محورهای این یادداشت تفاهم دانست و گفت: ارتقای کیفیت کود تولیدی در داخل، بهره گیری از توان تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات، افزایش بهره وری در مصرف کود و ارتقای استاندارد کیفیت از مهمترین دستاوردهای آن است  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تصریحکرد: این تفاهم نامه امکان تولید و عرضه کود شیمیایی با کیفیت خوب را در زمان مناسب برای کشاورزان فراهم می کند. بدین منظور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان   به منظور اجرایی شدن رویکرد و سیاست های جدید شرکت  خدمات حمایتی  کشور در حهت حمایت از تولیدات و همچنین تامین کنندگان کود با کیفیت،  مراتب تفاهم نامه و 179 سبد کودی 23 شرکت تولید کننده به نحوی و جامع به کلیه کارگزاران، بهره برداران اطلاع رسانی  نمود و خاطر نشان کرد با عنایت به این که مسئولیت کمی و کیفی کود های ارسالی به کارگزاران به عهده شرکت تولید می باشد و به کارگزاران این شرکت توصیه نمود: از فروش کود های غیر تکیفی از خارج از تفاهم نامه با شرکت های تولید کننده خود داری کنند و حق توزیع هیچ نوع کودی خارج از مفاد تفاهم نامه ابلاغی را ندارند. و میزان فروش خود را به صورت ماهانه به اداره بازرگانی شرکت گزارش نمایند. و  به منظور افزایش راندمان و کیفیت محصولات کشاورزی به نحوی مطلوب به شرکت های کشت و صنعت  و کشاورزان بزرگ در سطح استان  ترویج و اطلاع رسانی نمایند   تا شاهد، افزایش بهره وری در بخش مصرف کود و بهبود کیفیت خاک و محصول  گردیم.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید