بازدید گروه پایش ستادی از استان اصفهان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

گروه پایش ستاد در نشست با مدیریت استان اصفهان جناب اقای مهندس  صفایی به بررسی عملکرد وپایش استان پرداخته ونحوه بهبود مشکلات پایش را تشریح نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید