عملیات بوجاری 1262 تن انواع بذر گندم در استان کردستان

سید احمد ذکریائی نژاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان :

 

سید احمد ذکریائی نژاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان طی عملیات بوجاری به میزان 1262 تن انواع بذر گندم بوجاری نموده است .

همچنین این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان 28871 تن انواع کودهای شیمیایی تأمین و بین کشاورزان استان توزیع نموده است این میزان کود توزیع شده 24% از کل سهمیه سالانه استان می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید