400 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله آماده تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در راستای حمایت از تولید داخل و براساس قراردادهای منعقده شرکت با شرکت میهن زاج ( تولید کننده کود داخلی) که موظف به تولید مقدار 8000 تن کود شیمیایی می باشد ؛ مهندس حسین زاده حراست استان و مهندس ملکی کارشناس مسئول کود  استان، به منظور بررسی ، نظارت و کنترل کیفیت کود تولید شده ، از خط تولید کود سولفات پتاسیم گرانوله ( پارت 21-20 ) آماده تحویل این واحد تولیدی مورخ 8/12/97 بازدید به عمل آوردند . لازم به ذکر است این شرکت که تا کنون 4200 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله تولید و تحویل شرکت نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید