شناسایی، کشف و پلمپ واحد تولیدی غیرمجاز دیگر در شهرک صنعتی اشتهارد

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

    در راسـتای نظارت ، کنترل و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه کودهـای کشـاورزی، کمیته نظارت و کنترل اسـتان در پایش های ادواری در شهرک صنعتی اشتهارد موفق به شناسایی و کشف یک واحد دیگر غیرمجاز تولید کودهای کشاورزی گردیده و با هماهنگی مقام محترم قضایی نسبت به پلمپ واحد تولیدی کودهای غیراستاندارد اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید