تمایل و درخواست کشاورزان به ایجاد عاملیت جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از درخواست های مکرر افراد به فعالیت در مجموعه شرکت خدمات حمایتی بعنوان عاملیت توزیع نهاده های کشاورزی خبر داد.

با توجه به خواست های فردی در ایجاد کارگزاری جدید توزیع نهاده های کشاورزی، این بار کشاورزان مناطق روستایی استان با توجه به محرومیت منطقه و نیاز به مصرف کودهای شیمیایی و جلوگیری از مشکلات تأمین آن، درخواست های کد انبار فرعی جدید و اقدام به واگذاری و فعالیت عاملیت جدید در مناطق خود را از طریق اداره تعاون روستایی و نمایندگان محترم شهرستان ها پیگیری می کنند.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید