نمونه برداری از محموله ۲۰۰ تنی کود سولفات پتاسیم تولید داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در پنجشنبه هفته گذشته 9/12/1397 کارشناس نمونه برداری استان با کارگروه کنترل کیفیت نهاده های کشاورزی استان از پارت ۲۰۰ تنی کود سولفات پتاسیم تولید داخلی در محل انبار سازمانی استان نمونه برداری و ضمن تنظیم صورتجلسه و پلمپ نمونه های برداشت شده، جهت انجام آزمایشات و صحت آنالیز عناصر موجود در آن به آزمایشگاه ارسال شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید