تقدیر و تشکر از عملکرد نمونه برداری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی از عملکرد استان قزوین در رابطه با اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی مطابق با دستورالعمل های مربوطه در دی ماه سالجاری از همکاران واحد نمونه برداری استان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید