كارگاه آموزشی در يكی از توابع شهرستان اسكو

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي

يك دوره كارگاه آموزشي ، ترويجي ، تغذيه گياهان زراعي و باغي با همكاري مديريت محترم  جهاد كشاورزي شهرستان اسكو در مسجد وليعصر شهر ايلخچي ازتوابع شهرستان ياد شده با حضور مسئول محترم شهرستان اسكو و كارشناسان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي و تعداد 30 نفر از كشاورزان وبهره برداران پيشرو به مدت 3 ساعت تشكيل گرديده كه مديريت و كارشناسان شركت خدمات حمايتي با حضور دراين جلسه درمورد كودهاي توزيعي شركت بخصوص كودهاي غيرتكليفي و اهميت آن در تغذيه گياهان زراعي و باغي و همچنين كاشت دانه هاي روغني وارداتي و افزايش عملكرد آن درواحد سطح در مقايسه با ارقام داخلي و نيز از ايجاد باشگاه كشاورزان و خدمات مورد ارائه   آن مطالبي را براي حاضرين بيان  نموده اند و سپس آقاي مهندس نقوي مسئول محترم زراعت شهرستان درمورد تغذيه گياهي و زمان مصرف كود و اهميت كاشت كلزا به عنوان كشت مزارع گندم مطالبي ارائه نموده و درخاتمه به سوالات مطروحه از سوي كشاورزان و بهره برداران پاسخ لازم ارائه گرديد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید