ارائه مشاوره فنی درمورد بذر برنج در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از ارائه مشاوره فنی و آموزش کاربردی توسط باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به کشاورزان دریافت کننده بذر شلتوک برنج در سطح این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: راهنمایی و مشاوره به کشاورزان از طریق سامانه ارتباطی 1559 و بطور رایگان انجام می شود و در صورت درخواست کشاورزان به طور حضوری و در سر مزرعه کشاورزان هم انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید