مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه و امورخودرویی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

امروز مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه و امورخودرویی ساعت 8 صبح از طریق سامانه تدارکات الکنرونیکی دولت در استان خوزستان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید