کنترل و نظارت بر بارگیری و حمل کود اوره استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمل به موقع و نظارت بر بارگیری کود شیمیایی اوره پتروشیمی شیراز،  با حضور نماینده شرکت هم اکنون در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید