جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز چهارشنبه مورخ 8/12/97 جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی این مدیریت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور اعضای کمیسیون مناقصات/مزایده و معاونت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

در این جلسه  اسناد پنج شرکت کننده از طریق سامانه ستاد بررسی و پس از مشخص شدن برنده با تنظیم صورتجلسه از طریق سامانه اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید