کیسه گیری کود فله اوره درانبارهای کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ازتخلیه کوداوره فله وبلافاصله کیسه گیری کودمذکور درانبارهای استان کرمان خبرداد وی افزود به منظور تامین وتدارک کود ازته مورد نیاز استان، عملیات کیسه گیری وتوزیع کود اوره با سرعت بیشتری انجام میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید