گزارش تصویری دوره کودهای ریز مغذی بندرعباس

گزارش تصویری برگزاری کلاس آموزشی کودهای ریز مغذی در سالن مرکز آموزش جهاد کشاورزی با حضور مدیریت و کارگزاران استان هرمزگان و دکتر صالح بعنوان استاد دوره.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید