کشتی بهدخت در اسکله پتروشیمی بندرعسلویه پهلودهی کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

رإس ساعت 11:30 امروز 97/12/08 کشتی بهدخت جهت بارگیری تقریبی 48000 تن کود اوره در اسکله پتروشیمی عسلویه پهلودهی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید