بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان هشترود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان روز سه شنبه مورخ 7/12/97 جهت کنترل و نظارت بر روند توزیع کود سرک بهاره از کارگزاران شهرستان هشترود بازدید و لیست های توزیعی بهره برداران و کشاورزان را مورد بررسی و کنترل قرار دادند.

شایان ذکر است به لحاظ کمبود کود اوره در شهرستان مذکور و ازدحام کشاورزان در کارگزاری ها، مسئولین نظارتی شهرستان، متشکل از نماینده تعزیرات حکومتی، حراست و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت جلوگیری از بروز تنش، در محل توزیع کود حضور داشته و بر روند توزیعی نظارت و کنترل نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید