حضورنمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس نمایندگانی به صورت تمام وقت در خصوص کنترل مقدار سهمیه روزانه و کیفیت کود فله دررابطه با نظافت کف کامیون ها و جلوگیری از اختلاط احتمالی  در قسمت بارگیری پتروشیمی شیراز مستقر نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید