بازدید مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال به همراه گروه ارزیابی شرکت های تولید بذر از استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

در ادامه بازیدگروه کارشناسی  رتبه بندی شرکت های تولید بذرگندم وجو  در استان خوزستان ، آقای مهندس مسعودی فر  ، مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال ، به همراه گروه  ارزیاب ازامکانات تولیدی شرکت فلاحت دانه جنوب  بخش حاجی آباد شهر دزفول  و شرکت بذر صداقت ، بازدید  لازم را  بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید