پیگیری واحد حقوقی در رابطه با کشف کود تقلبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
پیگیری نماینده واحد حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از طریق مراجع قضایی ودریافت دستور توقیف کود تقلبی از مرجع مربوطه.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید