همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد نهاده ها در استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد نهاده ها در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، توسط شرکتهای تولید کننده کود که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تفاهمنامه همکاری دارند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید