جلسه توجیهی کارگزاران حوزه جنوب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

جلسه مزبور در تاریخ 97،12،5 در محل مجتمع انبارهای سازمانی شهرستان مهران   راس ساعت 9 صبح  با حضور کارگزاران کود حوزه جنوب برگزار شد.

این جلسه در خصوص نحوه ثبت حواله و رسید انبار در سامانه جامع انباری بوده که کارگزاران توسط کارشناس سامانه 1559 توجیه و آموزش های لازم را دریافت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید