نشست هماهنگی مالی و اعتبارات در استان مازندران

نشست هماهنگی امور مالی و اعتبارات در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این نشست که با حضور مدیر، معاونین اداری، مالی و بازرگانی  و فنی و تولیدی و مسئولین امور مالی، اعتبارات و بازرگانی در دفتر کار مدیر شرکت برگزار شد و پیرامون مهم ترین موضوعات مرتبط با امور مالی، بازرگانی ، اعتبارات با توجه به هفته های پایانی سال و همچنین موضوعات مرتبط با انبارها و چگونگی انجام فرآیند انبارگردانی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی دراین زمینه اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید