جلسه پایش، کنترل و نظارت بر نهاده های کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

این جلسه در محل دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مسئولین محترم سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برگزارگردید در این جلسه بر کنترل دقیق و نظارت هر چه بیشتردر توزیع کودهای شیمیایی تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید