بازدید از کارخانه تولید کود استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

گروه پایش ستادی مستقر در استان کرمانشاه از کارخانه تولیدی کیمیا کود آناهیتا بازدید نمودونحوه تولید و بسته بندی و توزیع کارخانه فوق را مورد بررسی قرارداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید