پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی ورودی به انبار استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

 در راستای فرآیند پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی ارسالی از استان هرمزگان، ‌این مدیریت در اجرای دستورالعمل صادره توسط کمیته نمونه برداری استان از کودهای دی آمونیوم فسفات و سوپر فسفات تریپل در مورخ 97/12/5 با رعایت دقیق استانداردهای ابلاغی اقدام به نمونه برداری از کودهای مذکور  نمودند.    

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید