افزایش 15درصدی نمونه های کود آنالیز شده نسبت به مدت مشابه سال 96

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

در بهمن ماه سال جاری تعداد248  نمونه کود معادل 1695 آیتم آزمایش شده که نسبت به مدت مشابه سال 96 افزایش 15 درصدی داشته است.

این درحالی است روند بازسازی و تعمیرات آزمایشگاه اصلی کنترل کیفی کود همچنان در حال اجراست و با تدابیر اتخاذ شده خللی در انجام آزمایشات ایجاد نشده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید