جلسه مشترک گروه پایش سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

رإس ساعت 11 جلسه مشترک گروه پایش سازمان جهاد کشاورزی با حضور مدیریت محترم زراعت و مدیر توسعه بازرگانی و حسابرسان محترم دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت نحوه توزیع مطابق فرمتهای ارسالی دفتر مدیریت استان در حال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید