سامانه الکترونیکی توزیع کود در استان گیلان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

براساس هماهنگی های بعمل آمده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای ساماندهی خرید و توزیع نهاده های کشاورزی و صدور حواله های الکترونیکی کاملا سیستمی و امکان گزارش گیری از ابتدا تا انتهای فرآیند توزیع جلسه ای با مدیرعامل شرکت امن پردازان فناوری زنجان و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در روز سه شنبه 30 بهمن تشکیل و به موضوعات تخصصی و کاربردی مربوط به این سامانه پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید