بررسی وضعیت مزرعه طرح الگویی تغذیه گیاهی گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در ادامه روند اجرایی و نظارتی طرح الگویی تغذیه گیاهی در تاریخ 30/11/97 از مزرعه گندم آقای دکتر مافی واقع در روستای حاجی آباد شهرستان ورامین بازدید به عمل آمد .

با توجه به نقص مشاهده شده در سیستم آبیاری طراحی شده ،که قطعات به طور همزمان آبیاری و در نتیجه تداخل تغذیه گیاهی بوجود می آمد ؛ با مدیر مزرعه آقای مهندس چهل پر ، تبادل نظر و اصلاحات لازم در خصوص آبیاری مزرعه انجام شد . همچنین در خصوص احراز عملیات سرک شرکتهای مشارکت کننده و نحوه اجرای محلول پاشی کودهای مایع ، استفاده از علف کش ها برای کنترل علف های هرز نازک برگ و پهن برگ و آبیاری مرحله سوم مزرعه برای هفته اول اسفند هماهنگی لازم انجام گرفت و کودهای سرک مورد نیاز بلوک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مطابق با دستورالعمل ارسالی ، برای مصرف در مرحله قبل از شروع آبیاری تحویل مدیریت مزرعه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید