تخلیه انبارهای استان البرز

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : با عنایت به برگزاری مزایده و مشخص شدن برنده مزایده مواد حاصل از بوجاری توسط مدیریت محترم استان تهران، با شروع حمل توسط برنده انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حیث مواد حاصل از بوجاری در حال تخلیه  ، که این امر موجب افزایش فضای انباری جهت نگهداری سایر نهاده های کشاورزی خواهد شد.       

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید