ورود همزمان کود اوره فله و کیسه شده از بندر عباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : بر اساس تخصیص 1000 تن کود اوره به استان البرز از مبداء بندر عباس در مورخ 97/12/4 همزمان بیش از 600 تن کود اوره فله و کیسه شده با 30 تریلی به انبارهای این مدیریت واصل شد.         

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید