بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار چای بویی گنبد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید هزارجریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  از انبار چایی بوی گنبد بازدید نمودند  وی با اعلام خبر گفت: که انبار چای بوئی مدیریت جهاد کشاورزی گنبد با ظزفیت 4050 تن بصورت امانی در اختیار این شرکت  قراردارد و  تصریح کردکه از  ابتدای سال تاکنون4072 تن انواع کود فله اوره، فسفات دی آمونیوم و سوپر فسفات تریپل وارد این انبار شد  و پس از کیسه گیری، پارت چینی و به انبار کارگزاران ارسال گردید در ادامه  افزود: در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد.  در خاتمه افزود:  درانبار چای بویی گنبد کود فسفاته در حال ذخیره سازی برای کشت بهاره می باشد که انشالله از نیمه اول اسفند ماه به کارگزاری ها توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید