کشاورزان کلزا کار از مصرف کود سرک در استان گلستان نگران نباشند

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان گفت:  برنامه تعیین شده امسال وزارت جهاد کشاورزی برای کشت کلزا در استان گلستان85 هزارهکتار بو وبا اشاره به استقبال کشاورزان استان از کشت کلزا گفت: سطح سبز امسال کشتزارهای این محصول 87 هزار و 255 هکتار و بیشتر از برنامه تعیین شده وزارتخانه است.

 حمید هزار جریبی به وضعیت مصرف کود  ازته در استان اشاره کرد: به این که کود ازته در سه مرحله قبل از کشت گیاه، شروع ساقه دهی و شروع گلدهی انجام می گیرد به وضعیت کشتزار های کلزا در استان اشاره کرد:   هم اکنون این مزارع در مرحله زایشی ، غنچه دهی و آغاز گلدهی  قراردارند به کشاورزان توصیه کرد:  با استفاده حداکثری از شرایط آب و هوایی و مدیریت خوب مزرعه و بارش رحمت الهی می توانند در این مرحله ازرشد نیز کود سرک مورد نیاز خود را از طرق کارگزاری ها این شرکت در سطح استان تامین نمایند. هم اکنون ذخیره سازی خوبی در انبار ها ی عاملین توزیع  صورت گرفته و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید