تخلیه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل فله از بندر امام در استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی،

تصاویر تخلیه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل فله ارسالی از بندر امام در محل کارخانه بذر مشهد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید