بازدید از واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

جناب آقای مهندس معماری مشاور شرکت کادمی توف ایران- آلمان  و ناظر بر چگونگی روند اجرایی استقرار استاندارد ایزو 17025، بعد از ظهر امروز 01/12/1397 از واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی بازدید کرد.

آقای لطفی نژاد مسئول واحد قرنطینه کود مرکز  ضمن همراهی آقای معماری  توضیحات جامعی از مراحل کار قرنطینه اعم از چگونگی تحویل نمونه های کود ، نظارت دقیق بر نحوه درست  بسته بندی و پلمپ و تنظیم صحیح صورتجلسات نمونه های ارسالی ، کد گذاری و... ) به ایشان ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید