برگزاری جلسه مدیریت و معاونین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی (وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)

 

جلسه داخلی مدیریت با حضور معاونین و مسئول حراست مرکز صبح امروز  97/12/1 در دفترآقای سلیمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  تشکیل شد.

این جلسات به طور مستمر با هدف همفکری و تعامل در مورد موضوعات مطرح شده و امور جاری مرکز و اتخاذ تصمیمات مطلوب برگزار می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید